מנקה מנוע ומרימים הידראוליים P-260   ~~ מפחית צריכת שמן

 מפחית רעשים במרימים ההידראולים

 מייצב קומפרסיה במנוע

 מנקה טבעות בוכנה

 מפחית זיהום שמן המנוע

 מנקה מערכות שמן

 מכיל חומרי סיכה מתקדמים

 אינו פוגע בממיר הקטליטי

גל שיווק טכנולוגיותטל. 053-5788248 • פקס. 153-53-5788248 • כתובת: ת.ד. 294 קיבוץ דליה, מיקוד 1923900 • דוא"ל: info@galst.co.il

האתר נבנה על ידי אינדיגו עיצוב ואתרים